Zo werkt het Always New Business trainingsprogramma

Het Always New Business trainingsprogramma is bedoeld voor salesteams die continue new business willen genereren. De focus ligt op gesprekstechnieken, het new business proces, de benodigde ‘saleskit’ en natuurlijk de borging van kennis.

Beslissingnemers die overwegen het Always New Business trainingsprogramma in te zetten, beseffen dat je het meeste effect haalt door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Sales is net als topsport! 
Even een 'middagje' trainen lijkt vaak aanlokkelijk qua kosten, maar het zet geen zoden aan de dijk. 

Borging van kennis is dè sleutel die leidt tot de continuïteit van succes. Die borging wordt gegarandeerd door een strak te volgen proces waar verschillende condities onderdeel van zijn.

Deze condities zijn:

  1. De manager van het salesteam doet actief mee aan het gehele programma van ANB.

  2. Alle leden van het salesteam wordt op voorhand persoonlijk gevraagd of zij getraind willen worden en of zij zich 100% zullen inzetten.

  3. Geen een van de drie stappen uit het proces wordt overgeslagen.

De drie stappen